Usb trên 3.0

Sắp xếp:
Usb 3.1 128Gb Remax RX-817 xoay 2 đầu Type-C vs USB chính hãng [BH 1 năm]

Usb 3.1 128Gb Remax RX-817 xoay 2 đầu Type-C vs USB chính hãng [BH 1 năm]

279.000₫
Mã: 1A203-03323-9l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 1 năm
USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 64Gb chính hãng [BH 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 64Gb chính hãng [BH 2 năm]

140.000₫
Mã: F304-03258-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB chính hãng - Speed up to 150MB/s [BH: 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB chính hãng - Speed up to 150MB/s [BH: 2 năm]

150.000₫
Mã: F303-02183-4l5-X3T
Kho: Còn hàng |BH 2 năm
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 128GB chính hãng Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 128GB chính hãng Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

275.000₫
Mã: G301-03242-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
Usb 3.1 64Gb Remax RX-817 xoay 2 đầu Type-C vs USB chính hãng [BH 1 năm]

Usb 3.1 64Gb Remax RX-817 xoay 2 đầu Type-C vs USB chính hãng [BH 1 năm]

164.000₫
Mã: F305-02779-9l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 1 năm
Usb 3.0 32Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

Usb 3.0 32Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

113.000₫
Mã: E312-03261-X3T
Kho: Đặt trước |BH 1 năm
Usb 3.0 16Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

Usb 3.0 16Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

106.000₫
Mã: BC302-03259-X3T
Kho: Còn hàng |BH 1 năm
USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32Gb chính hãng [BH: 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32Gb chính hãng [BH: 2 năm]

90.000₫
Mã: E308-03247-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
Usb 3.2 Kingston DataTraveler Exodia 32GB DTX chính hãng [BH 2 năm]

Usb 3.2 Kingston DataTraveler Exodia 32GB DTX chính hãng [BH 2 năm]

75.000₫
Mã: E306-03241-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

98.000₫
Mã: D304-03230-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB 3.1 SanDisk CZ430 64GB Ultra Fit Mini chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

USB 3.1 SanDisk CZ430 64GB Ultra Fit Mini chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

145.000₫
Mã: F301-03229-4l5-X3T
Kho: Còn hàng |BH 2 năm
USB 3.0 16Gb SanDisk Cruzer Glide CZ600 chính hãng [BH 2 năm]

USB 3.0 16Gb SanDisk Cruzer Glide CZ600 chính hãng [BH 2 năm]

90.000₫
Mã: D302-03227-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB chính hãng - Speed up to 130MB/s [BH 2 năm]

115.000₫
Mã: 1V5V-02182-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB 3.1 Sandisk CZ430 mini 16GB chính hãng [BH 2 năm]

USB 3.1 Sandisk CZ430 mini 16GB chính hãng [BH 2 năm]

110.000₫
Mã: 1A115-02180-4l5-X3T
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
Usb 3.0 64Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

Usb 3.0 64Gb HOCO UD10 (xoay 2 đầu Type C vs USB) chính hãng [BH 1 năm]

140.000₫
Mã: F306-00237-9l5-Z6D
Kho: Đặt trước |BH 1 năm
USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 128Gb chính hãng [BH 2 năm]

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 128Gb chính hãng [BH 2 năm]

290.000₫
Mã: 1v3L-21413-4l5
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
Usb 3.2 Kingston DataTraveler Exodia 64GB DTX chính hãng [BH 2 năm]

Usb 3.2 Kingston DataTraveler Exodia 64GB DTX chính hãng [BH 2 năm]

146.000₫
Mã: 1v2L-17096-4l5
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
USB Sandisk CZ430 mini 32GB tốc độ 3.1 chính hãng [BH 2 năm]

USB Sandisk CZ430 mini 32GB tốc độ 3.1 chính hãng [BH 2 năm]

120.000₫
Mã: A101-22158-3l6
Kho: Đặt trước |BH 2 năm
PKTN - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng