Cóc sạc các loại

Sắp xếp:
Cóc sạc nhanh 30w REMAX RCC-338 ô tô củ / tẩu sạc xe hơi 1 cổng type-c PD, 1 cổng usb QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 30w REMAX RCC-338 ô tô củ / tẩu sạc xe hơi 1 cổng type-c PD, 1 cổng usb QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 74.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G304-11153-9l5-3014
Cóc sạc nhanh 3 cổng 40w Remax U123 US chân dẹp chính hãng {1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C 40w} [BH: 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 3 cổng 40w Remax U123 US chân dẹp chính hãng {1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C 40w} [BH: 1 Năm]

Giá: 94.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G208-10181-9l5-4123
Cóc sạc nhanh 20w Remax RP- U133 EU CHÂN TRÒN 1 cổng Type C chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 20w Remax RP- U133 EU CHÂN TRÒN 1 cổng Type C chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 41.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
i210-12901
Cóc sạc nhanh 20w Hoco C101A PD 1 cổng type c cho iPhone 11 12 13 Pro Max chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w Hoco C101A PD 1 cổng type c cho iPhone 11 12 13 Pro Max chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 66.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
i204-13407-9l9-X3T
Cóc sạc nhanh 5A Hoco DM-C1 US  3 CỔNG USB, có MÀN HÌNH hiển thị chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 5A Hoco DM-C1 US 3 CỔNG USB, có MÀN HÌNH hiển thị chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 73.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H201-14224XV-9l9
Cóc sạc nhanh 30W Hoco CS23A QC 3.0 cổng USB + cổng Type-C [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 30W Hoco CS23A QC 3.0 cổng USB + cổng Type-C [BH 1 Năm]

Giá: 73.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G210-PVN14428
Cóc sạc nhanh 18w HOCO C80 (1 cổng usb QC3.0, 1 cổng type c PD 20w) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 18w HOCO C80 (1 cổng usb QC3.0, 1 cổng type c PD 20w) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 58.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G205-PVN15010
Cóc sạc nhanh 20W 2 cổng Hoco N34 trong suốt chính hãng {1 cổng Usb + 1 cổng type c} [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 20W 2 cổng Hoco N34 trong suốt chính hãng {1 cổng Usb + 1 cổng type c} [BH: 1 NĂM]

Giá: 90.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G201-12950-9l5-2113
Cóc sạc nhanh 20w HOCO C76A Plus (1 cổng Type-C PD20W) chính hãng [ BH 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO C76A Plus (1 cổng Type-C PD20W) chính hãng [ BH 1 NĂM]

Giá: 52.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
B206-09850-9l9-3014
Cóc sạc nhanh 18w HOCO C12Q 1 cổng usb chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 18w HOCO C12Q 1 cổng usb chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 48.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
h202-11394-9l9-4014
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U23 CN 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U23 CN 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 152.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
14812-9l5
Cóc sạc nhanh 45w Samsung zin (1 cổng type-c) G8 [BH 6 tháng]

Cóc sạc nhanh 45w Samsung zin (1 cổng type-c) G8 [BH 6 tháng]

Giá: 70.000₫
Bảo Hành: 6 Tháng
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
PVN15100
Cóc sạc nhanh 20w Hoco C105A 1 cổng usb QC3.0 vs 1 cổng type-c PD chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w Hoco C105A 1 cổng usb QC3.0 vs 1 cổng type-c PD chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 59.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G203-10894-9l59l9b7
Cóc sạc nhanh 30W Hoco C76 PRO PD 1 cổng Type-C chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 30W Hoco C76 PRO PD 1 cổng Type-C chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 69.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
i201-13381
CÓC SẠC NHANH 20W HOCO C94A (1 CỔNG TYPE C PD) CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

CÓC SẠC NHANH 20W HOCO C94A (1 CỔNG TYPE C PD) CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

Giá: 63.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
i207-08667-9l9b7
Cóc sạc nhanh 45w HOCO C127A chính hãng (1 cổng Type-C PD vs 3 cổng Usb QC3.0) chân tròn EU [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 45w HOCO C127A chính hãng (1 cổng Type-C PD vs 3 cổng Usb QC3.0) chân tròn EU [BH 1 năm]

Giá: 125.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
C304-13885-9l9b7
Cóc sạc nhanh 20w HOCO C95A Lineal (1C 1U: 1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO C95A Lineal (1C 1U: 1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 71.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15096
Cóc sạc nhanh 20w HOCO C135A Rock (1C 1U: 1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO C135A Rock (1C 1U: 1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15092
Cóc sạc nhanh 65w HOCO C138A Rock (1C 1U) (1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 65w HOCO C138A Rock (1C 1U) (1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 179.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15090
Cóc sạc nhanh 18w HOCO CS34A Rayo (2U) (2 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 18w HOCO CS34A Rayo (2U) (2 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 57.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15089
Cóc sạc nhanh 20w HOCO CS32A Rise (1C 1U) (1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO CS32A Rise (1C 1U) (1 cổng type-c PD vs 1 cổng usb QC3.0) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 62.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15088
Cóc sạc nhanh 20w Remax RP-U97 PD (1 cổng Type C) cho iphone 11 12 13 chính hãng [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 20w Remax RP-U97 PD (1 cổng Type C) cho iphone 11 12 13 chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15040
Cóc sạc nhanh 75w HOCO C133A (3 cổng USB + 3 cổng Type C PD) (3C3A) EU chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 75w HOCO C133A (3 cổng USB + 3 cổng Type C PD) (3C3A) EU chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 209.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15011
Cóc sạc nhanh 25w Zin Samsung S10 Plus / Note 10 1 cổng Type C G8 (đen / trắng) [BH 6 tháng]

Cóc sạc nhanh 25w Zin Samsung S10 Plus / Note 10 1 cổng Type C G8 (đen / trắng) [BH 6 tháng]

Giá: 45.000₫
Bảo Hành: 6 tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CL.G8-13996-2l1-1024
Cóc sạc xe hơi HOCO Z49A 1 cổng USB QC3.0 chính hãng [BH 1 NĂM]

Cóc sạc xe hơi HOCO Z49A 1 cổng USB QC3.0 chính hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 35.300₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14956
Cóc sạc nhanh 36W cho xe hơi Hoco NZ14 (2 cổng USB) đèn LED chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 36W cho xe hơi Hoco NZ14 (2 cổng USB) đèn LED chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 65.900₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14947
Cóc sạc nhanh 38W cho xe hơi Hoco NZ14A (1 cổng Type C PD + 1 cổng USB) đèn LED chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 38W cho xe hơi Hoco NZ14A (1 cổng Type C PD + 1 cổng USB) đèn LED chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 71.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14946
Cóc sạc nhanh 20w 2 cổng Remax RP-U2 {1 cổng usb QC3.0 max 18w + 1 cổng Type C PD20W} US chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 20w 2 cổng Remax RP-U2 {1 cổng usb QC3.0 max 18w + 1 cổng Type C PD20W} US chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 88.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K204-09708-9l5-4113
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U25 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U25 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 160.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14809
Cóc sạc nhanh 67W Wekome WP-U08 US 3 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C PD67W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 67W Wekome WP-U08 US 3 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C PD67W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 344.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14808
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U07 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U07 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 205.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14807
Cóc sạc nhanh 35w zin store 2 cổng Type C iPhone 14 chân mỹ full box G8 [BH 6 tháng]

Cóc sạc nhanh 35w zin store 2 cổng Type C iPhone 14 chân mỹ full box G8 [BH 6 tháng]

Giá: 85.000₫
Bảo Hành: 6 tháng
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
B301-08015-2l1-5123
Cóc sạc nhanh Kim Cương S816 45W (1 cổng usb, 1 cổng type-c) [BH 6 THÁNG]

Cóc sạc nhanh Kim Cương S816 45W (1 cổng usb, 1 cổng type-c) [BH 6 THÁNG]

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 6 Tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G204-13392-4l6
Cóc sạc nhanh 38W xe hơi HOCO Z49B (1 cổng Usb QC3.0 và 1 cổng Type C PD20W) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 38W xe hơi HOCO Z49B (1 cổng Usb QC3.0 và 1 cổng Type C PD20W) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 48.500₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G303-13455-9l9
Cóc sạc nhanh 20w BOROFONE BA80A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w BOROFONE BA80A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G207-PVN14396
Cóc sạc nhanh 25w BOROFONE BA82A (1 cổng type-c) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 25w BOROFONE BA82A (1 cổng type-c) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 56.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
i202-PVN14400
Cóc sạc nhanh 30w HOCO CS42A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 30w HOCO CS42A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 85.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G205-PVN14403
Cóc sạc dẹp iphone 6s zin Xuất nhật 1 cổng usb chân Hàn G3 [BH 6 tháng]

Cóc sạc dẹp iphone 6s zin Xuất nhật 1 cổng usb chân Hàn G3 [BH 6 tháng]

Giá: 19.000₫
Bảo Hành: 6 tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
H208-11327-2l1-1014
Cóc sạc nhanh Remax RP-U95 2A chính hãng chuẩn US 1 cổng usb [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh Remax RP-U95 2A chính hãng chuẩn US 1 cổng usb [BH 1 năm]

Giá: 22.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
p204-09709-9l5-4014
Cóc sạc nhanh 33w 2 cổng Remax RP-U122 US chân dẹp (1 cổng usb vs 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 33w 2 cổng Remax RP-U122 US chân dẹp (1 cổng usb vs 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 87.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G208-11217-9l5-4014
Cóc sạc nhanh 33W Remax RP-U25 1 cổng USB + 1 cổng Type C QC3.0+PD chính hãng [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 33W Remax RP-U25 1 cổng USB + 1 cổng Type C QC3.0+PD chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 128.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K206-12382-3024
Cóc sạc nhanh 20w HOCO C100A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) PD QC chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO C100A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) PD QC chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 77.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G206-12953-9l99l5
Cóc sạc nhanh 40w HOCO C126 (1 cổng usb QC3.0 vs 2 cổng type-c) 2C1A đa năng chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 40w HOCO C126 (1 cổng usb QC3.0 vs 2 cổng type-c) 2C1A đa năng chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 88.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
g203-14271-9l99l5
Cóc sạc nhanh xe hơi Hoco Z26 2 cổng USB 2.1A có led hiển thị dòng điện chính hãng [BH: 1 năm]

Cóc sạc nhanh xe hơi Hoco Z26 2 cổng USB 2.1A có led hiển thị dòng điện chính hãng [BH: 1 năm]

Giá: 53.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
C301-06328-9l9-4014
Cóc sạc nhanh 20w full box iPhone 11 12 13 PD G6 rep zin (1 cổng Type c) có hộp zin [BH 6 tháng]

Cóc sạc nhanh 20w full box iPhone 11 12 13 PD G6 rep zin (1 cổng Type c) có hộp zin [BH 6 tháng]

Giá: 55.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
14720-2l1
Cóc sạc nhanh 20w full box iPhone 11 12 13 PD G5 rep zin  (1 cổng Type c) có hộp zin [BH 6 tháng]

Cóc sạc nhanh 20w full box iPhone 11 12 13 PD G5 rep zin (1 cổng Type c) có hộp zin [BH 6 tháng]

Giá: 45.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14719
Cóc sạc iPhone 1 cổng usb chấm xanh rẻ [BH 1 tuần] / pktn sale

Cóc sạc iPhone 1 cổng usb chấm xanh rẻ [BH 1 tuần] / pktn sale

Giá: 6.200₫
Bảo Hành: 1 tuần
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H204-12082-8l4-4123
Cóc sạc nhanh 12W Hoco C134 US 1 cổng usb chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 12W Hoco C134 US 1 cổng usb chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 24.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Hết hàng
H202-14522-9l9
Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ14 (iPhone) 2 cổng usb kèm cáp Lightning cho ô tô chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ14 (iPhone) 2 cổng usb kèm cáp Lightning cho ô tô chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 45.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14561-9l9
Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12A (Type-C) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [bh 1 năm]

Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12A (Type-C) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [bh 1 năm]

Giá: 39.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14560-9l9
Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12 (Type-C) 2 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12 (Type-C) 2 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 36.500₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14558-9l9
Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12 (iPhone) 2 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12 (iPhone) 2 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 36.500₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14555-9l9
Cóc sạc nhanh 18w Hoco C140A (EU) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 chân tròn chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 18w Hoco C140A (EU) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 chân tròn chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 34.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14546-9l9
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Hàng Mới Về Liên hệ Giỏ hàng