Cóc / bộ sạc 1 cổng usb

Sắp xếp:
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U23 CN 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U23 CN 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 152.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14812-9l5
Cóc sạc nhanh 20w 2 cổng Remax RP-U2 {1 cổng usb QC3.0 max 18w + 1 cổng Type C PD20W} US chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 20w 2 cổng Remax RP-U2 {1 cổng usb QC3.0 max 18w + 1 cổng Type C PD20W} US chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 88.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K204-09708-9l5-4113
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U25 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U25 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 160.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14809
Cóc sạc nhanh 67W Wekome WP-U08 US 3 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C PD67W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 67W Wekome WP-U08 US 3 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C PD67W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 344.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14808
Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U07 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 35W Wekome WP-U07 US 2 cổng ( 1 cổng USB QC3.0+ 1 cổng Type C PD35W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 205.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14807
Bộ sạc nhanh 80w Oppo ADAPTER Type C (cóc 1 cổng USB + cáp usb ra type c, (a-c) [BH: 1 Tháng]

Bộ sạc nhanh 80w Oppo ADAPTER Type C (cóc 1 cổng USB + cáp usb ra type c, (a-c) [BH: 1 Tháng]

Giá: 83.000₫
Bảo Hành: 1 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
m205-14739
Cóc sạc nhanh Kim Cương S816 45W (1 cổng usb, 1 cổng type-c) [BH 6 THÁNG]

Cóc sạc nhanh Kim Cương S816 45W (1 cổng usb, 1 cổng type-c) [BH 6 THÁNG]

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 6 Tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G204-13392-4l6
Cóc sạc nhanh 38W xe hơi HOCO Z49B (1 cổng Usb QC3.0 và 1 cổng Type C PD20W) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 38W xe hơi HOCO Z49B (1 cổng Usb QC3.0 và 1 cổng Type C PD20W) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 48.500₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G303-13455-9l9
Cóc sạc nhanh 20w BOROFONE BA80A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w BOROFONE BA80A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G207-PVN14396
Cóc sạc nhanh 30w HOCO CS42A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 30w HOCO CS42A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 85.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G205-PVN14403
Cóc sạc dẹp iphone 6s zin Xuất nhật 1 cổng usb chân Hàn G3 [BH 6 tháng]

Cóc sạc dẹp iphone 6s zin Xuất nhật 1 cổng usb chân Hàn G3 [BH 6 tháng]

Giá: 19.000₫
Bảo Hành: 6 tháng
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H208-11327-2l1-1014
Cóc sạc nhanh Remax RP-U95 2A chính hãng chuẩn US 1 cổng usb [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh Remax RP-U95 2A chính hãng chuẩn US 1 cổng usb [BH 1 năm]

Giá: 25.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
p204-09709-9l5-4014
Cóc sạc nhanh 3 cổng 40w Remax U123 US chân dẹp chính hãng {1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C 40w} [BH: 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 3 cổng 40w Remax U123 US chân dẹp chính hãng {1 cổng USB QC3.0+ 2 cổng Type C 40w} [BH: 1 Năm]

Giá: 94.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K207-10181-9l5-4123
Cóc sạc nhanh 20w Hoco C105A 1 cổng usb QC3.0 vs 1 cổng type-c PD chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w Hoco C105A 1 cổng usb QC3.0 vs 1 cổng type-c PD chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 59.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G203-10894-9l5-1024
Cóc sạc nhanh 33w 2 cổng Remax RP-U122 US chân dẹp (1 cổng usb vs 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 33w 2 cổng Remax RP-U122 US chân dẹp (1 cổng usb vs 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 87.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G208-11217-9l5-4014
Cóc sạc nhanh 33W Remax RP-U25 1 cổng USB + 1 cổng Type C QC3.0+PD chính hãng [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 33W Remax RP-U25 1 cổng USB + 1 cổng Type C QC3.0+PD chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 128.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K206-12382-3024
Cóc sạc nhanh 20w HOCO C100A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) PD QC chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 20w HOCO C100A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) PD QC chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 77.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
G206-12953-9l99l5
Cóc sạc nhanh 40w HOCO C126 (1 cổng usb QC3.0 vs 2 cổng type-c) 2C1A đa năng chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 40w HOCO C126 (1 cổng usb QC3.0 vs 2 cổng type-c) 2C1A đa năng chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 88.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
14271-9l99l5
Bộ sạc nhanh 30w Reno Vooc Type c (Cóc 1 cổng usb, cáp usb ra type C G5) [BH:]

Bộ sạc nhanh 30w Reno Vooc Type c (Cóc 1 cổng usb, cáp usb ra type C G5) [BH:]

Giá: 44.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
M204-11575
Cóc sạc iPhone 1 cổng usb chấm xanh rẻ [BH 1 tuần] / pktn sale

Cóc sạc iPhone 1 cổng usb chấm xanh rẻ [BH 1 tuần] / pktn sale

Giá: 6.200₫
Bảo Hành: 1 tuần
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H204-12082-8l4-4123
Cóc sạc nhanh 12W Hoco C134 US 1 cổng usb chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 12W Hoco C134 US 1 cổng usb chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 24.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H202-14522-9l9
Cóc sạc nhanh 18w HOCO C80 (1 cổng usb QC3.0, 1 cổng type c PD 20w) chính hãng [BH 1 năm]

Cóc sạc nhanh 18w HOCO C80 (1 cổng usb QC3.0, 1 cổng type c PD 20w) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 58.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Hết hàng
K208-14584-9l9
Tẩu sạc nhanh xe hơi oto HOCO NZ8 1 cổng usb 1 cổng type C sạc nhanh 43w pd25w+QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Tẩu sạc nhanh xe hơi oto HOCO NZ8 1 cổng usb 1 cổng type C sạc nhanh 43w pd25w+QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 116.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14571
Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12A (Type-C) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [bh 1 năm]

Cóc sạc xe hơi BOROFONE BZ12A (Type-C) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 kèm cáp sạc Type C chính hãng [bh 1 năm]

Giá: 39.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14560-9l9
Cóc sạc nhanh 18w Hoco C140A (EU) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 chân tròn chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 18w Hoco C140A (EU) 1 cổng usb sạc nhanh QC3.0 chân tròn chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 34.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14546-9l9
Bộ sạc nhanh 18w HOCO C140A Micro (Cóc 1 cổng USB QC3.0 + cáp usb ra Micro Samsung) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 18w HOCO C140A Micro (Cóc 1 cổng USB QC3.0 + cáp usb ra Micro Samsung) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 40.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14545-9l9
Bộ sạc nhanh 18w Hoco C140A Type C (Cóc 1 cổng USB QC3.0 + cáp usb ra Type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 18w Hoco C140A Type C (Cóc 1 cổng USB QC3.0 + cáp usb ra Type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 42.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14544-9l9
Cóc sạc xe hơi sạc nhanh 83W BOROFONE BZ20A (1 cổng Type C PD65W + 1 cổng USB QC3.0) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc xe hơi sạc nhanh 83W BOROFONE BZ20A (1 cổng Type C PD65W + 1 cổng USB QC3.0) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 115.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14543-9l9
Cóc sạc nhanh 65W Remax RP-U100 GaN 3 Cổng (2 cổng Type C PD65W+ 1 Cổng USB QC3.0) Chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 65W Remax RP-U100 GaN 3 Cổng (2 cổng Type C PD65W+ 1 Cổng USB QC3.0) Chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 238.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14509-9l5
Cóc sạc nhanh 65W Remax RP-U60 CN 3 Cổng GaN (2 cổng Type C PD65W+ 1 Cổng USB QC3.0) Chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 65W Remax RP-U60 CN 3 Cổng GaN (2 cổng Type C PD65W+ 1 Cổng USB QC3.0) Chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 240.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14508-9l5
Cóc sạc nhanh 35W Remax RP-U128 CN GaN C+A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Cóc sạc nhanh 35W Remax RP-U128 CN GaN C+A (1 cổng type-c vs 1 cổng usb) PD QC3.0 chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 157.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14346-9l5
Cóc sạc nhanh 65W HOCO C113A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) Chính Hãng  [BH 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh 65W HOCO C113A (1 cổng usb, 1 cổng type-c) Chính Hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 162.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G201-14233XV
Cóc sạc nhanh PD30W+ QC3.0 Hoco DM-C3 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 Cổng Type C PD30W)  chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cóc sạc nhanh PD30W+ QC3.0 Hoco DM-C3 2 cổng (1 cổng USB QC3.0 + 1 Cổng Type C PD30W) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 94.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14222
Bộ sạc nhanh 18w QC3.0 Hoco DM-C4 Micro (cóc 1 cổng usb US+ cáp 1 cổng usb ra micro) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 18w QC3.0 Hoco DM-C4 Micro (cóc 1 cổng usb US+ cáp 1 cổng usb ra micro) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 57.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14219
Bộ sạc nhanh 2.4A EU Hoco DC36 Micro (cóc 1 cổng usb+ cáp 1 cổng usb ra micro) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 2.4A EU Hoco DC36 Micro (cóc 1 cổng usb+ cáp 1 cổng usb ra micro) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 37.000₫
Bảo Hành: 1 NÂM
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14215
Bộ sạc nhanh 2.4A EU Hoco DC36 Type c (cóc 1 cổng usb+ cáp 1 cổng usb ra type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 2.4A EU Hoco DC36 Type c (cóc 1 cổng usb+ cáp 1 cổng usb ra type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 45.500₫
Bảo Hành: 1 NÂM
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14214
Cáp sạc đa năng 100w 3in1 cổng Usb ra 3 đầu Lightning-micro-type c dây dù, có màn hình trong suốt [BH: 3 Tháng]

Cáp sạc đa năng 100w 3in1 cổng Usb ra 3 đầu Lightning-micro-type c dây dù, có màn hình trong suốt [BH: 3 Tháng]

Giá: 23.000₫
Bảo Hành: 3 Tháng
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
A208-14060XV-7l319
Sale - 12%
Bộ sạc nhanh 120w XIAOMI zin máy (cóc 1 cổng USB LỚN+ cáp usb ra Type-C) [BH 3 tháng] / pktn sale

Bộ sạc nhanh 120w XIAOMI zin máy (cóc 1 cổng USB LỚN+ cáp usb ra Type-C) [BH 3 tháng] / pktn sale

72.000₫ 82.000₫
Bảo Hành: 3 Tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
J302-14045-4l6
Cóc sạc nhanh OPPO R15/R17 VOOC zin G5 (1 cổng usb) [BH 6 tháng] / pktn sale

Cóc sạc nhanh OPPO R15/R17 VOOC zin G5 (1 cổng usb) [BH 6 tháng] / pktn sale

Giá: 26.190₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
H202-13969-2l1-3123
Cóc sạc nhanh 2 cổng QC3.0+PD 20W Wekome U53 (1 cổng usb+ 1 cổng type c) chính hãng [BH: 12 THÁNG]

Cóc sạc nhanh 2 cổng QC3.0+PD 20W Wekome U53 (1 cổng usb+ 1 cổng type c) chính hãng [BH: 12 THÁNG]

Giá: 57.000₫
Bảo Hành: 12 tháng
Kho: Hết hàng
E207-13965-9l5-2123
Bộ sạc nhanh Hoco C72 chui samsung micro (cóc 1 cổng usb) chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Bộ sạc nhanh Hoco C72 chui samsung micro (cóc 1 cổng usb) chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 32.725₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
1C204-13881-9l90
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Hàng Mới Về Liên hệ Giỏ hàng