Bộ sạc 2 đầu Type-C

Sắp xếp:
Bộ sạc nhanh 120w XIAOMI GaN (cóc 1 cổng Type-C, cáp 2 đầu Type-C) [BH 3 tháng]

Bộ sạc nhanh 120w XIAOMI GaN (cóc 1 cổng Type-C, cáp 2 đầu Type-C) [BH 3 tháng]

Giá: 95.000₫
Bảo Hành: 3 Tháng
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
C201-13815-4l6
Bộ sạc nhanh 20w HOCO C80 (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) QC3.0 + PD chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20w HOCO C80 (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) QC3.0 + PD chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 78.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K201-08175-9l9-3014
Bộ sạc nhanh 45w Samsung type c -45W ADAPTER- rẻ (Cóc R37 45w kèm cáp 2 đầu type c) [BH: 3 Tháng]

Bộ sạc nhanh 45w Samsung type c -45W ADAPTER- rẻ (Cóc R37 45w kèm cáp 2 đầu type c) [BH: 3 Tháng]

Giá: 78.000₫
Bảo Hành: 3 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K208-12287XV-4l6
Bộ sạc nhanh 30w Remax RP-U71 Type C CN/EU (cóc 1 cổng type c+ cáp 2 đầu type c (c-c)) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 30w Remax RP-U71 Type C CN/EU (cóc 1 cổng type c+ cáp 2 đầu type c (c-c)) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 91.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K207-PVN14729
Bộ sạc nhanh 30W Hoco CS23A QC 3.0 c-c 2 đầu Type-C chính hãng [BH 1 Năm]

Bộ sạc nhanh 30W Hoco CS23A QC 3.0 c-c 2 đầu Type-C chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 84.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K205-14426-9l9
Bộ sạc nhanh PD25W Hoco N22 type c ( cóc 1 cổng type c + cáp 2 đầu type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh PD25W Hoco N22 type c ( cóc 1 cổng type c + cáp 2 đầu type c) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 122.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14241
Bộ sạc nhanh 45w Hoco CS43A Type c ra Type C (c-c) (cốc 2 cổng type c+ cáp 2 đầu type c) [BH: 1 năm]

Bộ sạc nhanh 45w Hoco CS43A Type c ra Type C (c-c) (cốc 2 cổng type c+ cáp 2 đầu type c) [BH: 1 năm]

Giá: 162.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN14205
Bộ sạc nhanh 35w HOCO CS41A (c-c) EU (cóc 1 cổng Type-C PD, cáp 2 đầu type-c ra typec) chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 35w HOCO CS41A (c-c) EU (cóc 1 cổng Type-C PD, cáp 2 đầu type-c ra typec) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 107.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
13896-9l90
Bộ sạc nhanh PD30w +QC3.0 Hoco C131A (c-c) kèm cáp 2 đầu Type C ra Type C chính hãng [BH 1 Năm]

Bộ sạc nhanh PD30w +QC3.0 Hoco C131A (c-c) kèm cáp 2 đầu Type C ra Type C chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 86.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G302-13454-9l9
Bộ sạc nhanh 20w HOCO N40 (c-c) cáp 2 đầu type-c chính hãng (cóc 1 cổng type-c) [Bh 1 năm] / pktn sale

Bộ sạc nhanh 20w HOCO N40 (c-c) cáp 2 đầu type-c chính hãng (cóc 1 cổng type-c) [Bh 1 năm] / pktn sale

Giá: 94.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
c304-13350
Bộ sạc nhanh 30w HOCO C112A (c-c) cáp 2 đầu Type-C ra Type-C PD chính hãng [BH: 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 30w HOCO C112A (c-c) cáp 2 đầu Type-C ra Type-C PD chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 105.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Hết hàng
C201-11356-9l9-3014
Bộ sạc nhanh 35w iPhone 15 Pro Max zin G66 (cóc 35W 1 cổng type-c + cáp 2 đầu Type-C ra TypeC) full box [BH 6 tháng]

Bộ sạc nhanh 35w iPhone 15 Pro Max zin G66 (cóc 35W 1 cổng type-c + cáp 2 đầu Type-C ra TypeC) full box [BH 6 tháng]

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
QB11-10746-2l1-4014
Bộ sạc nhanh 35w iPhone 15 zin linh kiện G59 (cáp dây dù 2 đầu Type-c, cóc 1 cổng typec) [BH 6 tháng]

Bộ sạc nhanh 35w iPhone 15 zin linh kiện G59 (cáp dây dù 2 đầu Type-c, cóc 1 cổng typec) [BH 6 tháng]

Giá: 78.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
G309-10681-5l9-1014
Bộ sạc nhanh 20w Hoco CS13A (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C PD20W Chính Hãng [BH 1 NĂM]

Bộ sạc nhanh 20w Hoco CS13A (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C PD20W Chính Hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 50.200₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
c301-10598-2123
Bộ sạc nhanh 20w HK49 (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C chính hãng (BH 1 NĂM)

Bộ sạc nhanh 20w HK49 (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C chính hãng (BH 1 NĂM)

Giá: 75.700₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN10474
Bộ sạc nhanh 20W Hoco C104A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20W Hoco C104A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 63.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
P101-07720-9l9-4014
Bộ sạc nhanh 20W HOCO CS13 (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C Chính Hãng [BH 1 NĂM] / pktn sale

Bộ sạc nhanh 20W HOCO CS13 (c-c) 2 đầu Type-C ra Type-C Chính Hãng [BH 1 NĂM] / pktn sale

Giá: 46.750₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
K203-09463-9l9-3123
Bộ sạc nhanh 20W Hoco HK29 (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20W Hoco HK29 (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 84.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
T01-08900-9l9-1103
Bộ sạc nhanh 20w HOCO HK50 (c-c) kèm cáp 2 đầu type-c ra type c PD20W QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20w HOCO HK50 (c-c) kèm cáp 2 đầu type-c ra type c PD20W QC3.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 88.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
j310-08477-9l9-3123
Bộ sạc nhanh 20w Hoco C101A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) QC3.0 + PD chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20w Hoco C101A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c) QC3.0 + PD chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 81.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
07723-9l9-X3T
Bộ sạc nhanh 20W Hoco C125A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c, cóc 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20W Hoco C125A (c-c) (cáp 2 đầu type c ra type-c, cóc 1 cổng type-c) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 71.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
Ab203-07719-9l9-5073
Bộ sạc nhanh 65w Hoco N30 QC3.0+PD (Cóc 1 cổng USB + 2 cổng Type C kèm cáp 2 đầu Type-C) chính hãng [BH 1 Năm]

Bộ sạc nhanh 65w Hoco N30 QC3.0+PD (Cóc 1 cổng USB + 2 cổng Type C kèm cáp 2 đầu Type-C) chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 292.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
T24-01889-9l5-X3T
Bộ sạc nhanh 20w Hoco C94A kèm cáp Type C ra Type C (2 đầu Type-C) chính hãng [BH 1 năm]

Bộ sạc nhanh 20w Hoco C94A kèm cáp Type C ra Type C (2 đầu Type-C) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 78.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
23083-9l9
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Hàng Mới Về Liên hệ Giỏ hàng