Usb 2.0

Sắp xếp:
USB 16Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

USB 16Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 49.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB1605-13261-4l5
USB Sandisk CZ33 mini 4GB [BH 1 năm]

USB Sandisk CZ33 mini 4GB [BH 1 năm]

Giá: 44.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
ub402-11716-4l5-4093
USB 4Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

USB 4Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 38.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB403-08406-4l5R-4014
USB 4Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

USB 4Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 39.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
b201-11688-4l5-2123
USB 8Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

USB 8Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 42.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
c304-11802-4l5-1083
USB 64Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

USB 64Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 75.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB6403-14015-1014
Sale - 15%
Usb CUSIGLE CS88 16gb Chính Hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb CUSIGLE CS88 16gb Chính Hãng [BH 1 năm] / pktn sale

52.000₫ 61.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
bc303-13979-6l0-3014
Sale - 5%
Usb 2.0 MONVAM M83 32Gb chính hãng [BH: 1 năm] / pktn sale

Usb 2.0 MONVAM M83 32Gb chính hãng [BH: 1 năm] / pktn sale

52.250₫ 55.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
UB3201-13914-X3T
USB 8Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

USB 8Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 41.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB801-13830-4014
USB 2.0 Toshiba U202 8Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

USB 2.0 Toshiba U202 8Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

Giá: 44.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB804-13829-X3T
USB 2Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

USB 2Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 36.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB201-13325-4l5-4014
Sale - 8%
USB 2.0 Toshiba U202 16Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

USB 2.0 Toshiba U202 16Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

46.000₫ 50.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB1607-13323-4l5-X3T
USB 2.0 Kingston SE9 4GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

USB 2.0 Kingston SE9 4GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 43.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
13174-X3T
Sale - 9%
Usb MONVAM CS115 32gb Chính Hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb MONVAM CS115 32gb Chính Hãng [BH 1 năm] / pktn sale

51.000₫ 56.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB3204-12127-3083
USB 2.0 Toshiba U202 32Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

USB 2.0 Toshiba U202 32Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm] / pktn sale

Giá: 65.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
ub3206-12048-4l5
USB 32Gb mini siêu nhỏ Sandisk Cruzer Fit CZ33 [BH 1 năm] / pktn sale

USB 32Gb mini siêu nhỏ Sandisk Cruzer Fit CZ33 [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 75.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
UB3207-12043-4l5-1014
USB 32Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

USB 32Gb KINGSTON DT101 NHỰA 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 64.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
E305-12040-3123
Usb Monvam V109 32Gb chính hãng [BH 1 năm]

Usb Monvam V109 32Gb chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 55.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Hết hàng
E304-12037-X3T
Sale - 5%
Usb Monvam V102 32Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb Monvam V102 32Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

52.250₫ 55.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
UB3205-12034-X3T
USB 16Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

USB 16Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 50.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D313-11959-3103
USB 2.0 Kingston SE9 16GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

USB 2.0 Kingston SE9 16GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 48.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D312-11957-4l8-1014
Usb Monvam V109 16Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb Monvam V109 16Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 55.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB1603-11952-X3T
USB HP 16Gb V250w móc khoá vỏ kim loại [BH 1 năm]

USB HP 16Gb V250w móc khoá vỏ kim loại [BH 1 năm]

Giá: 48.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D305-11931-3093
Usb 16Gb CuSigle-115 xoay chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb 16Gb CuSigle-115 xoay chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 55.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
D303-11925-X3T
Sale - 7%
Usb Monvam V102 16Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Usb Monvam V102 16Gb chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

55.000₫ 59.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
UB1604-11921-ck
Usb MONVAM CS115 8gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Usb MONVAM CS115 8gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Giá: 43.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
C312-11812-3083
USB Sandisk CZ33 mini 8GB Cruzer Fit mini (hàng copy) [BH 1 năm]

USB Sandisk CZ33 mini 8GB Cruzer Fit mini (hàng copy) [BH 1 năm]

Giá: 50.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
C301-11796-4l5-4123
USB 2.0 Toshiba U202 4Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm]

USB 2.0 Toshiba U202 4Gb móc khóa mini nhôm nhí [BH: 1 năm]

Giá: 44.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B308-11723
USB Sandisk CZ50 8GB tốc độ 2.0 chính hãng [BH 1 năm]

USB Sandisk CZ50 8GB tốc độ 2.0 chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 73.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
C306-06924-X3T
USB 2.0 Kingston SE9 32GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

USB 2.0 Kingston SE9 32GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 57.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
E309-05361-2123
Sale - 15%
USB 32Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

USB 32Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm] / pktn sale

55.290₫ 65.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
UB3204-06608-4014
USB 2.0 Kingston SE9 8GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

USB 2.0 Kingston SE9 8GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 40.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB803-08103-2123
USB HP v250w móc khoá 8Gb [BH 1 năm]

USB HP v250w móc khoá 8Gb [BH 1 năm]

Giá: 52.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
A112-06616-5l9-3093
USB HP v250w móc khoá 4Gb [BH 1 năm]

USB HP v250w móc khoá 4Gb [BH 1 năm]

Giá: 37.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B301-07903-4l8-1103
USB 2Gb HP v250w móc khoá [BH 1 năm]

USB 2Gb HP v250w móc khoá [BH 1 năm]

Giá: 44.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
A301-07684-5l9-2073
USB 64Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

USB 64Gb Toshiba U202 nhựa 2.0 [BH 1 năm]

Giá: 75.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F302-07182
Usb CUSIGLE CS88 32gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Usb CUSIGLE CS88 32gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Giá: 70.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
E313-07126-6l0
USB Sandisk CZ50 16GB tốc độ 2.0 chính hãng [BH 2 năm]

USB Sandisk CZ50 16GB tốc độ 2.0 chính hãng [BH 2 năm]

Giá: 83.000₫
Bảo Hành: 2 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D311-06977-X3T
Usb Sandisk mini CZ33 16Gb [BH 1 năm]

Usb Sandisk mini CZ33 16Gb [BH 1 năm]

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D306-06971-4l5-4093
USB 2.0 Kingston SE9 64GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

USB 2.0 Kingston SE9 64GB VỎ NHÔM móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 76.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F302-03245-2123
Usb Monvam M88 32Gb chính hãng [BH 1 năm]

Usb Monvam M88 32Gb chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
E310-03253-X3T
Usb 4Gb Cusingle95 vỏ nhôm móc khóa [BH 1 năm]

Usb 4Gb Cusingle95 vỏ nhôm móc khóa [BH 1 năm]

Giá: 48.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Hết hàng
B302-03250-4l5-X3T
USB 2Gb 2.0 Kingston SE9 2GB VỎ NHÔM móc khóa [1 năm]

USB 2Gb 2.0 Kingston SE9 2GB VỎ NHÔM móc khóa [1 năm]

Giá: 35.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
UB205-00514-5l9-R254
Usb 2.0 MONVAM M83 16Gb chính hãng [BH: 1 năm]

Usb 2.0 MONVAM M83 16Gb chính hãng [BH: 1 năm]

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
1v2v-18774-4l8-Z9D-T
Usb Monvam M88 16Gb chính hãng [BH 1 năm]

Usb Monvam M88 16Gb chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
1v1d-00971-4l8-Z9D-T
Usb 2.0 MOMVAN M88 4Gb chính hãng [BH: 1 năm]

Usb 2.0 MOMVAN M88 4Gb chính hãng [BH: 1 năm]

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-20886-4l8
Usb MONVAM CS115 4gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Usb MONVAM CS115 4gb Chính Hãng [BH 1 năm]

Giá: 53.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-6016494-T
USB Sony Vaio 4Gb hộp sắt [BH 1 năm]

USB Sony Vaio 4Gb hộp sắt [BH 1 năm]

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-TrUsbB4.2-PTN4816368
Usb 2.0 MOMVAN-90 8Gb chính hãng [BH: 5 năm]xc41#4l8

Usb 2.0 MOMVAN-90 8Gb chính hãng [BH: 5 năm]xc41#4l8

Giá: 53.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12056
USB kim loại Cusingle CS88 4GB chính hãng xoay được, kèm móc khóa 5g#lau3.k0#+m59 (jklc)

USB kim loại Cusingle CS88 4GB chính hãng xoay được, kèm móc khóa 5g#lau3.k0#+m59 (jklc)

Giá: 56.345₫
Bảo Hành: 12 tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-13467
Usb 2.0 MOMVAN-85 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Usb 2.0 MOMVAN-85 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Giá: 50.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12751
Usb 2.0 MOMVAN-90 32Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Usb 2.0 MOMVAN-90 32Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Giá: 69.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12747
Usb 2.0 MOMVAN-100 16Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#xc45#4l8

Usb 2.0 MOMVAN-100 16Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#xc45#4l8

Giá: 59.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12746
Usb 2.0 MOMVAN-81 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Usb 2.0 MOMVAN-81 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] zxc#

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12737-T
USB 2.0 Cusigle nhôm có móc khoá 32GB chính hãng (BH 1 năm) lrg.xc23#TrUsbA

USB 2.0 Cusigle nhôm có móc khoá 32GB chính hãng (BH 1 năm) lrg.xc23#TrUsbA

Giá: 60.000₫
Bảo Hành: 12 tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12090
Usb 2.0 MOMVAN-100 4Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23#TrUsbA

Usb 2.0 MOMVAN-100 4Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23#TrUsbA

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-USBB3.4-12075-T
Usb 2.0 MOMVAN-83 4Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23#TrUsbA

Usb 2.0 MOMVAN-83 4Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23#TrUsbA

Giá: 55.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12073
Usb 2.0 MOMVAN-109 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23p#TrUsbA

Usb 2.0 MOMVAN-109 8Gb chính hãng [BH: 5 năm] lrg.xc23p#TrUsbA

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12054
Usb 2.0 MOMVAN-80 16Gb chính hãng [BH: 5 năm]

Usb 2.0 MOMVAN-80 16Gb chính hãng [BH: 5 năm]

Giá: 57.000₫
Bảo Hành: 5 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CC-12049
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Hàng Mới Về Liên hệ Giỏ hàng