Cáp Type C ra iPhone Lightning (c-l)

Sắp xếp:
Cáp sạc nhanh 27w HOCO DM-X12 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 27w HOCO DM-X12 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 32.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15082
Cáp sạc nhanh 27w HOCO U129 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 27w HOCO U129 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 44.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN15081
Cáp sạc nhanh 27w HOCO X107 (c-l) type c ra iphone lightning 1M chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 27w HOCO X107 (c-l) type c ra iphone lightning 1M chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 25.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B201-PVN14976
Cáp Sạc Nhanh 20w HOCO X90 (c-l) Silicon cổng Type C ra iPhone Lightning Chính Hãng [BH: 1 NĂM]

Cáp Sạc Nhanh 20w HOCO X90 (c-l) Silicon cổng Type C ra iPhone Lightning Chính Hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 38.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B204-10101-9l9-1014
Cáp sạc nhanh 100w Hoco X93 type c ra lightning iphone 2m (c-l) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 100w Hoco X93 type c ra lightning iphone 2m (c-l) chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 38.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B201-PVN14250
Cáp sạc nhanh 20W REMAX RC-C053 (c-l) Type C ra iPhone Lightning dây mập to chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20W REMAX RC-C053 (c-l) Type C ra iPhone Lightning dây mập to chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 48.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B204-12099-9l5-4014
Cáp sạc nhanh 20w (2 mét) REMAX RC-C123 (c-l 2m) type c ra iphone lightning chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 20w (2 mét) REMAX RC-C123 (c-l 2m) type c ra iphone lightning chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 42.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B208-12104-9l5-3014
Cáp sạc nhanh 20w Remax RC-C063 (c-l) Type C ra iPhone Lighning (PD) siêu đẹp chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh 20w Remax RC-C063 (c-l) Type C ra iPhone Lighning (PD) siêu đẹp chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 36.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
B207-12318-9l5
Cáp sạc nhanh 30w Remax RC-C097 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 30w Remax RC-C097 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 33.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B201-14502-9l5
Cáp sạc nhanh 20w dây dù 14promax mã G6 [FULLBOX] nhiều màu (c-l) type c ra iphone lightning 30W  BH 6 tháng]

Cáp sạc nhanh 20w dây dù 14promax mã G6 [FULLBOX] nhiều màu (c-l) type c ra iphone lightning 30W BH 6 tháng]

Giá: 26.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
14616-2l1
Cáp sạc nhanh PD20W Wekome WDC-10 Type C ra Lightning iPhone  (c-l) chính hãng [BH: 6 tháng]

Cáp sạc nhanh PD20W Wekome WDC-10 Type C ra Lightning iPhone (c-l) chính hãng [BH: 6 tháng]

Giá: 40.000₫
Bảo Hành: 6 THÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
b202-14588-4l5
Cáp sạc nhanh 20w WEKOME WDC-191 (C-L) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20w WEKOME WDC-191 (C-L) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 66.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
j206-14531-4l5
Cáp sạc nhanh 20W HOCO X96 25cm c-l Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 20W HOCO X96 25cm c-l Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 19.600₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
b104-14437
Cáp sạc nhanh 27W dây dù Hoco DM-X9 (c-l) type c ra lightning iPhone chính hãng [BH: 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 27W dây dù Hoco DM-X9 (c-l) type c ra lightning iPhone chính hãng [BH: 1 NĂM]

Giá: 42.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F206-PVN14232
CÁP SẠC NHANH 27W HOCO U118 (C-L) TYPE C RA IPHONE LIGHTNING ĐẦU XOAY 180 ĐỘ CÓ LED SIÊU ĐẸP CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

CÁP SẠC NHANH 27W HOCO U118 (C-L) TYPE C RA IPHONE LIGHTNING ĐẦU XOAY 180 ĐỘ CÓ LED SIÊU ĐẸP CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

Giá: 59.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F305-14017-9l9-4014
Sale - 14%
CÁP SẠC NHANH 27W DÂY DÙ HOCO U126 CHO IPHONE TYPE C RA IPHONE LIGHTNING (C-L) CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM] / pktn sale

CÁP SẠC NHANH 27W DÂY DÙ HOCO U126 CHO IPHONE TYPE C RA IPHONE LIGHTNING (C-L) CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM] / pktn sale

73.100₫ 85.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F201-14009
CÁP SẠC NHANH 20W HOCO X59 2M C-L (TYPE C RA IPHONE LIGHTNING) CHO IP 11 12 13 CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM] / pktn sale

CÁP SẠC NHANH 20W HOCO X59 2M C-L (TYPE C RA IPHONE LIGHTNING) CHO IP 11 12 13 CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM] / pktn sale

Giá: 36.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B201-13998-9l5-5123
Cáp sạc nhanh 30w REMAX RC-C112 (c-l) Type C ra iPhone Lightning PD chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Cáp sạc nhanh 30w REMAX RC-C112 (c-l) Type C ra iPhone Lightning PD chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 29.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B206-13997-2014
Cáp chuyển, jack HOCO UA29 chuyển Type-C ra iPhone Lightning (adapter) chính hãng [BH 1 năm]

Cáp chuyển, jack HOCO UA29 chuyển Type-C ra iPhone Lightning (adapter) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 33.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN13898
Cáp chuyển, jack HOCO UA29A chuyển Type-C ra iPhone Lightning ngắn 15cm chính hãng [BH 1 năm]

Cáp chuyển, jack HOCO UA29A chuyển Type-C ra iPhone Lightning ngắn 15cm chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 41.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
13897-9l90
Cáp sạc nhanh 20w REMAX RC-C026 (c-l) type c ra iphone lightning PD chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh 20w REMAX RC-C026 (c-l) type c ra iphone lightning PD chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 23.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Hết hàng
F206-13655-9l5-5123
Cáp sạc nhanh 20w REMAX RC-C031 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20w REMAX RC-C031 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 71.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
F205-13633-9l5-4014
Cáp sạc nhanh 20w Hoco X21+ (c-l 1m) DÂY SILICON PD Type C RA IPHONE chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh 20w Hoco X21+ (c-l 1m) DÂY SILICON PD Type C RA IPHONE chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 47.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B202-13526-9l9
Cáp sạc nhanh 20w Hoco U95 Type C ra iPhone Lightning PD chính hãng dây dù (IP 11 12 13) [BH 1 năm] / pktn sale

Cáp sạc nhanh 20w Hoco U95 Type C ra iPhone Lightning PD chính hãng dây dù (IP 11 12 13) [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 54.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
j202-13466-9l5-4014
Cáp sạc nhanh 20w HOCO X88 (c-l 1m) PD (Type C ra iPhone Lightning) 1 mét chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20w HOCO X88 (c-l 1m) PD (Type C ra iPhone Lightning) 1 mét chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 21.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B207-13406
Cáp sạc dây dù Hoco X102 (c-l) Type C ra iPhone Lightning 2.4A chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc dây dù Hoco X102 (c-l) Type C ra iPhone Lightning 2.4A chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 27.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN13385
Cáp sạc nhanh 3 đầu 6A Wekome WDC-179th Iphone Micro Type C đa năng chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 3 đầu 6A Wekome WDC-179th Iphone Micro Type C đa năng chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 78.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
A203-13378-9l5-4113
Cáp sạc nhanh 20W HOCO U110 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20W HOCO U110 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 36.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
b103-13259
Cáp sạc nhanh 20w dây led HOCO U112 (c-l) (Type C ra iPhone Lightning) 1m chính hãng (1 mét) [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20w dây led HOCO U112 (c-l) (Type C ra iPhone Lightning) 1m chính hãng (1 mét) [BH 1 năm]

Giá: 58.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
f205-13176-9l5-2123
Cáp sạc nhanh 20w HOCO X59 (c-l 1m) 1 mét (type c ra iphone lightning) chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20w HOCO X59 (c-l 1m) 1 mét (type c ra iphone lightning) chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 29.500₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B209-13160-9l5-3014
Cáp sạc nhanh 20w WEKOME WDC-181 Type c ra Iphone (c-l) trong suốt chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh 20w WEKOME WDC-181 Type c ra Iphone (c-l) trong suốt chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 59.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
f201-13038-4014
CÁP SẠC NHANH 20W HOCO X95 (C-l) TYPE-C TO IPHONE DÂY DÙ CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

CÁP SẠC NHANH 20W HOCO X95 (C-l) TYPE-C TO IPHONE DÂY DÙ CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

Giá: 39.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
13006-9l9
Cáp sạc nhanh 20W 1 mét HOCO X14 (c-l 1m) (Type C ra iPhone Lightning) PD dây dù chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Cáp sạc nhanh 20W 1 mét HOCO X14 (c-l 1m) (Type C ra iPhone Lightning) PD dây dù chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale

Giá: 39.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
f202-12051-9l5-R254
Cáp ngắn 25cm sạc nhanh PD27w Hoco X2 Max type C ra Iphone C-L chính hãng [BH 1 Năm] / pktn sale

Cáp ngắn 25cm sạc nhanh PD27w Hoco X2 Max type C ra Iphone C-L chính hãng [BH 1 Năm] / pktn sale

Giá: 38.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
B209-13003
Cáp sạc nhanh PD27w HOCO U127 Type C ra Iphone C-L dây dù có báo sạc chính hãng [Bh 1 Năm]

Cáp sạc nhanh PD27w HOCO U127 Type C ra Iphone C-L dây dù có báo sạc chính hãng [Bh 1 Năm]

Giá: 89.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN13000
Cáp Sạc Nhanh 27W HOCO U121 cho Iphone Type C ra iPhone Lightning (c-l) Chính Hãng [BH 1 NĂM]

Cáp Sạc Nhanh 27W HOCO U121 cho Iphone Type C ra iPhone Lightning (c-l) Chính Hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 51.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
PVN12997
CÁP SẠC NHANH PD20W HOCO X82 (C-L) TYPE-C RA IPHONE 1M DÂY SILICON CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

CÁP SẠC NHANH PD20W HOCO X82 (C-L) TYPE-C RA IPHONE 1M DÂY SILICON CHÍNH HÃNG [BH 1 NĂM]

Giá: 36.900₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN12995
Cáp sạc nhanh 20w Hoco X96 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 NĂM]

Cáp sạc nhanh 20w Hoco X96 (c-l) Type C ra iPhone Lightning chính hãng [BH 1 NĂM]

Giá: 26.100₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Hết hàng
PVN12993
Cáp sạc nhanh 27w PD HOCO DM-X7 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 27w PD HOCO DM-X7 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 46.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN12992
Cáp sạc nhanh 27w PD HOCO DM-X3 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 27w PD HOCO DM-X3 (c-l) type c ra iphone lightning chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 42.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Hết hàng
PVN12991
Cáp sạc nhanh PD27w dây dù Hoco U133 Type C ra Iphone c-l chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh PD27w dây dù Hoco U133 Type C ra Iphone c-l chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 55.000₫
Bảo Hành:
Kho: Còn hàng (đặt trước)
F202-12755-9l9
Cáp sạc nhanh 27w tự ngắt Hoco U124 (c-l) Type C ra iPhone Lightning PD dây silicon chính hãng [BH 1 Năm]

Cáp sạc nhanh 27w tự ngắt Hoco U124 (c-l) Type C ra iPhone Lightning PD dây silicon chính hãng [BH 1 Năm]

Giá: 75.000₫
Bảo Hành: 1 Năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
f208-12746-9l9-R254
Sale - 15%
Cáp ngắn sạc nhanh PD27w  Hoco X37 0.5m Type c ra Lightning iPhone (c-l) chính hãng [BH: 1 Năm] / pktn sale

Cáp ngắn sạc nhanh PD27w Hoco X37 0.5m Type c ra Lightning iPhone (c-l) chính hãng [BH: 1 Năm] / pktn sale

21.250₫ 25.000₫
Bảo Hành: (1 năm)
Kho: Còn hàng (sẵn hàng)
12709-9l9
Sale - 9%
Cáp sạc nhanh 60w HOCO U119 4in1 đa năng (usb / typec ra iphone lightning / type-c - 2 đầu typec) chính hãng [BH 1 năm] / pktn sale
Cáp sạc nhanh PD 33W BYZ X96Pd c-l (type C ra iphone Lightning) Dây silicon chính hãng [BH: 12 THÁNG]

Cáp sạc nhanh PD 33W BYZ X96Pd c-l (type C ra iphone Lightning) Dây silicon chính hãng [BH: 12 THÁNG]

Giá: 70.000₫
Bảo Hành: 12 THHÁNG
Kho: Còn hàng (đặt trước)
PVN12292
Cáp sạc 20w iPhone ZIN MHÀ MÁY TEM ZIN (Type C ra iPhone 11 12 13 Pro Max) chính hãng (no box) [BH 1 năm]

Cáp sạc 20w iPhone ZIN MHÀ MÁY TEM ZIN (Type C ra iPhone 11 12 13 Pro Max) chính hãng (no box) [BH 1 năm]

Giá: 75.000₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
CL.G23-12134-5l9-3014
Cáp sạc nhanh 20W 3 mét Hoco X14 (c-l 3m) (Type C ra iPhone Lightning) PD dây dù chính hãng [BH 1 năm]

Cáp sạc nhanh 20W 3 mét Hoco X14 (c-l 3m) (Type C ra iPhone Lightning) PD dây dù chính hãng [BH 1 năm]

Giá: 59.500₫
Bảo Hành: 1 năm
Kho: Còn hàng (đặt trước)
E302-12033-9l9-1014
Cáp chuyển HDMI Đa Năng DÂY TRẮNG XỊN cổng USB cho các dòng Iphone Type C Micro HDTV Cable Plug And Play [BH 3 Tháng]

Cáp chuyển HDMI Đa Năng DÂY TRẮNG XỊN cổng USB cho các dòng Iphone Type C Micro HDTV Cable Plug And Play [BH 3 Tháng]

Giá: 110.000₫
Bảo Hành: 3 tháng
Kho: Còn hàng (đặt trước)
D213-11917-3103
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm
Lên đầu trang
PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm PKTN.vn - Phụ Kiện Tín Nhiệm Liên hệ, bản đồ
Trang chủ Danh mục Hàng Mới Về Liên hệ Giỏ hàng