Usb bluetooth

25.000₫

Usb bluetooth HJX001 [BH 1 tháng]

SKU: 1Tr1-21672-5l5-K2P
BH: 1 Tháng | Kho: Còn sẵn hàng
15.000₫

USB bluetooth hộp xanh H163 hàng loại 1 [BH: 1 tháng]

SKU: 1MTrT-18826-5l5-K2P
BH: 1 Tháng | Kho: Liên hệ
26.500₫

Usb bluetooth 5.0 HJX001 loại 1 [BH 3 tháng]

SKU: 1TrUsb1.3-18532-4l8-K2P-T
BH: 3 tháng | Kho: Còn sẵn hàng
50.000₫

Usb bluetooth PT810 [BH 1 tháng]

SKU: 1MTrP-21251-5l5-K2P
BH: 1 Tháng | Kho: Còn sẵn hàng
54.000₫
39.000₫

USB bluetooth Dongle MA-008 kết nối nhanh và xa [BH: 3 tháng]

SKU: 1Tr7-18969-5l5-K2P
BH: 3 tháng | Kho: Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: