Thiết bị mạng, wifi, 3G, 4G

493.000₫
460.000₫

Phát Wifi từ sim 3G/4G LTE A800 YCT [BH 6 tháng] rg.xc45#8l1.1C3,1

Mã sp: 2T.1T-PVN12641
BH: 6 tháng | Liên hệ
355.000₫

Usb phát wifi chuẩn 4G LTE bằng sim #xc44#5l5#1C3,13

Mã sp: 1T.1T-PVN10532
BH: 6 tháng | Còn hàng
569.000₫
175.000₫
610.000₫
370.000₫
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bộ phát sóng WiFi Huawei E5220 từ sim 3G / 4G #1M3

Mã sp: PVN11476
BH: 6 tháng | Tạm hết
Hết hàng

Phát wifi từ sim 3G / 4G MF65 @mc.1E3.kc

Mã sp: PVN10973
BH: 6 tháng | Tạm hết
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bộ phát wifi từ sim 4G, 5G C5573 [6 tháng] #1F4

Mã sp: PVN10034
BH: (6 Tháng) | Tạm hết
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: